De tentoonstelling FRIA Overzee 4.0 in Schiermonnikoog is afgesloten. Het was een heel inspirerende tentoonstelling. 

In september en oktober doet Ger mee met een tentoonstelling van VAKwerk Burgum op het bekende adres Tsjibbe Geartsstrjitte nr. 3 in Burgum. Hier toont hij artprints van de tekeningen van de vuurtorens en het oudste woonhuis van de 5 Waddeneilanden.

Zoals het er nu naar uitziet neemt Ger deel aan een bijzondere tentoonstelling van KunstINNark in Drachten. Deze expositie staat in het teken van hun 5-jarig bestaan en daarom is het thema ook 5. Hoogstwaarschijnlijk laat Ger hier artprints zien van tekeningen van de vuurtorens van de 5 Waddeneilanden. Deze tentoonstelling wordt gehouden van 29 september tot en met 12 oktober.

Zodra er meer details bekend zijn worden die hier vermeld. Houd daarom de website in de gaten...... 

Aanvullende gegevens